Tere

Tekkis küsimus või soovid midagi meiega jagada? Võtta meiega julgesti ühenndust.

 

   

  Projekteerimise juhtimine

  VÄÄRTUSLOOME

  Juhime projekteerimist koordineerides kõikide projekteerimise osaliste tööd.

  Projekteerimise juhtimise eemärgiks on tagada tellija eesmärkide saavutamine selleks eelnevalt kavandatud ressurssidega. Juhime ja seirame projekteerimise käiku ning lahendusi. Kontrollime projekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust.

   

  Dokumenteerime projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollime lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust.

   

  Vormistame kogu projektdokumentatsiooni. Vajadusel kaasame sõltumatuid konsultante (projekteerijaid) parimate lahenduste leidmiseks.

  • Projekteerimise lähteülesande koostamine
  • Tellija konsulteerimine tehniliste lahenduste osas
  • Tellija esindamine projekteerimisprotsessis
  • Projektide nõuetele vastavuse kontroll